Category Archives: Quà tặng cuộc sống

15 câu nói kinh điển của cổ nhân khai mở đạo lý đối nhân xử thế – Phần 2

‘Tố Thư’ chỉ có 6 chương, 132 câu, 1.360 chữ, một quyển sách mỏng như vậy nhưng lại chứa đựng đầy trí huệ, mỗi chữ như châu ngọc, mỗi câu đều là danh ngôn. 8. Đối với bản thân thì xuề xoà qua quýt, đối với người khác thì cầu toàn trách bị, người như thế […]

15 câu nói kinh điển của cổ nhân khai mở đạo lý đối nhân xử thế – phần 1

Tố Thư’ chỉ có 6 chương, 132 câu, 1.360 chữ, một quyển sách mỏng như vậy nhưng lại chứa đựng đầy trí huệ, mỗi chữ như châu ngọc, mỗi câu đều là danh ngôn. ‘Tố Thư’ tương truyền là trước tác của Trương Lương, giảng đạo đối nhân xử thế. Cũng có người cho rằng […]