sLX là nền tảng bán hàng cung cấp các giải pháp kết nối giữa nhà cung cấp và nhà bán hàng, tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng mua hoặc sử dụng sản phẩm. Giúp loại bỏ các chi phí trung gian, gia tăng lợi nhuận cho nhà bán hàng. Trước khi tham gia hệ thống các đối tác vui lòng tham khảo chính sách hợp tác và thanh toán của chúng tôi dưới đây.

I. Điều 1: Nội dung và mục đích

Chính sách này quy định về việc hợp tác với nhà cung cấp và nhà bán hàng. Chính sách có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2018.

II. Điều 2: Định nghĩa

Nhà bán hàng: là các đơn vị, cá nhân sở hữu website, blog, mạng xã hội hay các kênh truyền thông, tham gia quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên nền táng sLX và nhận doanh thu (hoa hồng chia sẻ) từ sLX khi khách hàng thực hiện thành công các hành động như mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ.

Nhà bán hàng: Là đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ hợp tác với sLX nhằm đẩy mạnh hiệu quả bán hàng, gia tăng dữ liệu khách hàng tiềm năng thông qua các nhà bán hàng.
Trang bán hàng (Landingpage): Là trang thể hiện dữ liệu sản phẩm, dịch vụ mà tại đó, khi hách hàng đăng ký hoặc mua sản phẩm sẽ được ghi nhân lợi nhuận cho nhà bán hàng.
Khách hàng: là người dùng truy cập trang  bán hàng thông qua sự tiếp thị, quảng bá của nhà bán hàng.
Nền tảng sLX: Là đơn vị trung gian kết nối nhà cung cấp và nhà bá hàng nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp đến khách hàng.
Hệ thống: Được hiểu là website và phần hệ thống làm việc bên trong tại seller.slxad.com

III. Điều 3: Các hình thức doanh thu

3.1. Doanh thu trang mạng Điện tử [TMĐT]
Giá trị hàng hoá: Là giá trị hàng hoá mà Khách thăm trả cho Nhà cung cấp để mua hàng và sử dụng dịch vụ được niêm yết  trên Trang mạng bán hàng không bao gồm chi phí phát sinh của việc mua bán hàng như phí vận chuyển, thanh toán, thuế.
Lợi nhuận/ đơn hàng (CPS): Là lợi nhuận / đơn hàng mà nhà bán hàng nhận được. Lợi nhuận này có thể là tỷ lệ của giá trị đơn hàng, hoặc một giá cố định. Lợi nhuận này được quy định tuỳ theo mặt hàng.
Lợi nhuận/ lượt click (CPC): Là khoàn tiền tính theo lượt click mà nhà bán hàng quảng bá liên kết cho người dùng. CPC = Đơn giá CPC * Tổng lượt click.

3.2. Tổng lợi nhuận đối tác hưởng
Tổng lợi nhuận đối tác hưởng = CPS + CPC
Số tiền thanh toán cho Đối tác: là số tiền tính sau khi lấy Tổng lợi nhuận đối tác hưởng trừ đi thuế Thu nhập cá nhân (Bên A thay Bên B nộp vào NSNN), tính theo công thức:
Số tiền thanh toán cho Đối tác = Tổng lợi nhuận đối tác hưởng – Thuế TNCN